’γιος Ιωάννης Θεολόγος

Μας είναι άγνωστο ποιά ακριβώς χρονολογία χτίστηκε. Πάντως σε έγγραφο του 1784 αναφέρεται η ύπαρξή της. Το 1831 ανακαινίστηκε, μάλλον μετά απο καταστροφή του ναού το 1822. Στο υπέρυθρο της παλιάς πόρτας υπήρχε σκαλιστή μαρμάρινη εικόνα του Αγίου διακοσμημένη γύρω-γύρω με σταφύλια. Η εκκλησία αρχικά είχε μόνο την νότια πόρτα. Η δυτική ανοίχτηκε τον Αύγουστο του 1886. Το πρώτο τέμπλο της εκκλησίας ήταν ξυλόγλυπτο. Το 1902 ομως αποφάσισαν να το αντικαταστήσουν χωρίς δυστυχώς να φροντίσουν να διασώσουν έστω και κάποια κομμάτια που σήμερα θα είχαν ενδεxoμένως αρχαιολογική αξία. Έχει βρεθεί στο σπίτι του Κωνσταντίνου Χατζητσοπάνου το συμφωνητικό της εποχής εκείνης με ημερομηνία 17 Μαίου 1902, που αναφέρεται στην ανάθεση της εργασίας αντικατάστασης του τέμπλου με νέο χτιστό όμοιο με αυτό της εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού στην Βολισσό. Η συμφωνία έγινε μεταξύ της εκκλησιαστικής επιτροπής και των εργολάβων απο το χωριό Βασιλειώνικο, Γεώργιο Α. Φράγκο και Γεώργιο Ν. Φράγκο. Η δαπάνη ανερχόταν στο ποσό των 3.000 γροσσίων, χωρίς την αξία των απαιτούμενων υλικών και με την σύμφωνη γνώμη των κατοίκων για παροχή βοήθειας με προσωπική εργασία.

Η εικόνα του Αγίου σύμφωνα με εκτίμηση Γερμανού αρχαιολόγου περιηγητή που έτυχε να περάσει απο τα μέρη μας πρέπει να είναι του 15ου αιώνα.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε, όταν μελετώντας απο κοντά τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, διαπίστωσε οτι είναι τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούσαν οι αγιογράφοι της εποχής εκείνης.

Κατα την σφαγή της Χίου το 1822 η εικόνα του Αγίου φυγαδεύτηκε στην Ύδρα για να σωθεί και επανήλθε το 1826 παραμένοντας έτσι το κυριότερο θρησκευτικό μας κειμήλιο.

Ο ’γιος Ιωάννης ο Θεολόγος Το καμπαναριό του ’η Γιάννη Η εικόνα του ’η Γιάννη του Θεολόγου Μέρος απο το εσωτερικό του ναού


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios