Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ειδήσεις και σχόλια απο τα χωριά μας - Αυλόγυρος τεύχος 38

Σημείωση: τα κείμενα αναδημοσιεύονται απο την στήλη του "Αυλόγυρου" ολόκληρα ή επιλέγονται κάποια απο αυτά.

Η Λαϊκή Συνέλευση στα Κουρούνια

Την Κυριακή 8 Αυγούστου 2004, έγινε στα Κουρούνια η ετήσια Λαϊκή Συνέλευση, που οργανώνει το Τοπικό Συμβούλιο με τη συνεργασία τών πολιτιστικών συλλόγων τών χωριών μας.

Με την έναρξη τής συνεδρίασης και μετά την εκλογή προεδρείου (πρόεδρος εξελέγη ο κ. Δημήτρης Καρούσης και γραμματέας ο κ. Γιώργος Β. Κεφάλας) πήρε το λόγο ο πρόεδρος τού Τοπικού Συμβουλίου κ. Φίλιππος Βουρνούς, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα για τον καταμερισμό τού ποσού τών 8.560 € που αναλογούσαν στο διαμέρισμά μας και με το οποίο έγιναν διάφορα έργα όπως συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων, αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, εσωτερική οδοποιία κ.λ.π.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος τού Τ.Σ. έθεσε τούς στόχους και τις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στο δρόμο τού Κάτω Χωριού, που τον χαρακτήρισε ως έργο άμεσης ανάγκης η ολοκλήρωση τού οποίου έχει ζητηθεί επανειλημμένα από το Τ.Σ., καθώς και η σύνδεσή του με τον παραποτάμιο δρόμο. Ακόμη ζήτησε να εκτελεστούν τα έργα χάραξης τού δρόμου προς το Μοναστήρι τών Αγιασμάτων και από τη Φόνισσα προ το Κάτω Χωριό. Ζήτησε, τέλος, να επεκταθεί ο δημοτικός φωτισμός με την τοποθέτηση και άλλων φωτιστικών σωμάτων στους οικισμούς και να κατασκευαστεί, επιτέλους, το πέτρινο προστατευτικό στηθαίο στη θέση Πλάτσα τού οικισμού τού Κάτω Χωριού.

Στη συνέχεια ο γραμματέας τής Συνέλευσης κ. Γ. Κεφάλας, διάβασε επιστολή τού προέδρου τού Συλλόγου Κουρουνιωτών Εγρηγοριανών Χίου Αττικής κ. Στέλιου Μιχαλάκη.

Μετά την ανάγνωση τής επιστολής τού κ. Μιχαλάκη το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μαλαφής ο οποίος τοποθετήθηκε στα όσα ακούστηκαν. Για την κατασκευή τού τοιχίου στην Πλάτσα είπε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2004.

Για το δρόμο στο Κάτω Χωριό δήλωσε ότι μέσα στον Οκτώβριο τού 2004 θα γίνει η χάραξη. Και αυτά είναι δεσμεύσεις, όπως δήλωσε, τού Δημάρχου στα μέλη τής Λαϊκής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Ισίδωρος Κατσαρός, ο οποίος, αφού έκανε το σχόλιό του για τον δρόμο τού Κάτω Χωριού, αναφέρθηκε στο νέο αγροτικό ιατρείο, για τις κακοτεχνίες που έγιναν, για τη βάναυση προσβολή τής αισθητικής τού χώρου και για την αλόγιστη κατασπατάληση τού οικοπέδου που παραχωρήθηκε από το Δημοτικό μας Διαμέρισμα. Και κατέληξε ότι για το συγκεκριμένο, τουλάχιστον, έργο υπήρξε ελλιπής έλεγχος από το Δήμο τόσο κατά το σχεδιασμό του όσο και κατά την παραλαβή του.

Για το θέμα τού ιατρείου παρέμβαση έκανε και ο πρόεδρος τη Λ. Σ. και αντιπρόεδρος τού Συλλόγου Κουρουνιωτών Εγρηγοριανών Χίου Αττικής κ. Δ. Καρούσης, ο οποίος επεσήμανε τον εγκληματικό και πλημμελή τρόπο διάνοιξης τού οικοπέδου από τον εργολάβο με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν με κατολίσθηση τα σπίτια που βρίσκονται στα υπερκείμενα οικόπεδα.

Στην παρέμβασή του ο κ. Θανάσης Καρυάμης, εξέφρασε μεγάλα παράπονα για την ημιτελή κατάσταση τών έργων στον παραθαλάσσιο οικίσκο τού Συλλόγου Εγρηγοριανών στην παραλία τής "Ευτύχιας" και την παρέκκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό.

Στην τοποθέτησή του ο δημοτικός μας σύμβουλος κ. Σταμάτης Γεντής, αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα τού Δημοτικού μας διαμερίσματος. Ιδιαίτερα στάθηκε στην κατάσταση τού νεόδμητου ιατρείου και στην απαράδεκτη και άνευ λόγου καθυστέρηση


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios