Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ειδήσεις και σχόλια απο τα χωριά μας - Αυλόγυρος τεύχος 39

Σημείωση: τα κείμενα αναδημοσιεύονται απο την στήλη του "Αυλόγυρου" ολόκληρα ή επιλέγονται κάποια απο αυτά.

Αγροτικό ιατρείο Κουρουνίων

Το νέο αγροτικό ιατρείο Κουρουνίων στέκει εκεί, στη νοτιά τού Δημοτικού Σχολείου, επιβλητικό και σιωπηλό εδώ και οκτώ μήνες περίπου που αποπερατώθηκαν οι εργασίες ανοικοδόμησής του.

Απορίας άξιον είναι πως ενώ έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, έτσι τουλάχιστον, φαίνεται εξωτερικά, το κτήριο δεν έχει ακόμη παραδοθεί σε χρήση για να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.

Ο "Αυλόγυρος" μεταφέρει εδώ τις απορίες και τα ερωτηματικά τών κατοίκων τών χωριών (επτά τον αριθμό) που εξυπηρετούνται από το αγροτικό ιατρείο Κουρουνίων και αναμένει υπεύθυνες απαντήσεις τόσο από το Δήμαρχο και τούς Δημοτικούς Συμβούλους, ως πολιτικά υπεύθυνους, όσο και από τον υπεύθυνο μηχανικό τής ΤΥΔΚ Χίου που επιβλέπει το έργο.

Ερώτηση πρώτη: Έχει ολοκληρωθεί τεχνικά το έργο και έχει παραληφθεί από την τεχνική υπηρεσία ναι ή όχι;

Ερώτηση δεύτερη: Αν έχει ολοκληρωθεί και παραλήφθηκε -συνεπώς έχουν πληρωθεί οι κατασκευαστές εργολάβοι τού έργου- γιατί δεν παραδίδεται για χρήση στον Αγροτικό γιατρό; Ένα έργο, η αναγκαιότητα τού οποίου ήταν επιτακτική, έχουμε την πολυτέλεια να μην το παραδίδουμε άμεσα;

Ερώτηση τρίτη: Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, κατασκευαστικές και συνεπώς το έργο δεν έχει παραληφθεί, γιατί δεν ολοκληρώνονται αυτές οι εκκρεμότητες, ώστε να παραδοθεί το συντομότερο δυνατόν το έργο; Η εκτίμηση τών περισσοτέρων είναι πως οι υφιστάμενες εκκρεμότητες, αν υπάρχουν, δεν είναι τόσο μεγάλες που να δικαιολογούν οκτάμηνη καθυστέρηση.

Ο "Αυλόγυρος" ενώνει την αγωνία του με την αγωνία τών ηλικιωμένων και ανήμπορων γερόντων που κατοικούν στα χωριά μας και που έχουν ανάγκη ιατρικών υπηρεσιών και παρακαλεί θερμά να παραδοθεί επιτέλους το έργο αυτό. Ένα έργο που θα συμβάλει στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους συγχωριανούς μας.


Η συντήρηση τού ασθενοφόρου

Το θέμα τής συντήρησης τού ασθενοφόρου, που παραχωρήθηκε στον πολιτιστικό Σύλλογο Κουρουνίων από το Νοσοκομείο Χίου, μάς είχε απασχολήσει και στο προηγούμενο φύλλο τού "Αυλόγυρου", με αφορμή έγγραφη αίτηση τού Δημοτικού Συμβούλου τού Δήμου μας κ. Στάμου Γεντή με την οποία ζητούσε από το Νοσοκομείο Χίου και τη Νομαρχία να καλύψουν τα ετήσια έξοδα συντήρησής του.

Έχουν περάσει τρεις και πλέον μήνες από τότε και, απ' όσον γνωρίζουμε, καμιά απάντηση (θετική ή αρνητική) δεν έχουμε πάρει. Μέχρι σήμερα τη συντήρησή του έχει αναλάβει ο τοπικός Σύλλογος. Ένας Σύλλογος με ετήσιο προϋπολογισμό που φτάνει μετά βίας τα 5000 € καλείται να προσφέρει 2000 € για τη συντήρηση τού ασθενοφόρου, που καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο τών Κουρουνίων αλλά και τών άλλων χωριών. Κι όμως, στις ευνομούμενες πολιτείες αυτή την υποχρέωση την αναλαμβάνει το κράτος.

Κατά καιρούς έχει υποστηριχθεί ότι η περιφέρεια τής Αμανής θα καλυφθεί με καινούργιο ασθενοφόρου που θα προμηθευθεί ο Δήμος. Αυτή την υπόθεση την ακούμε τέσσερα χρόνια τώρα, (τόσα χρόνια βρίσκεται το ασθενοφόρο στα Κουρούνια) κι ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί.


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios