Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 8/11/2004


ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ Η ΗΡΕΜΙΑ

Για δεύτερη φορά ήλθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμανής, που έγινε στις 8 Νοεμβρίου 2004, η έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Επιχείρισης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Αμανής

Σε αντίθεση με τις έντονες αντιπαραθέσεις που υπήρξαν, ακόμα και μέσα στη συμπολίτευση, στην πρώτη συζήτηση, η δεύτερη κύλησεμαλά και το εν λόγω θέμα απέσπασε και δεύτερη ομόφωνη θετική ψήφο, μετά την πρώτη που ήταν αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής. Τελικά, πολύ κακό για το τίποτα.

Οι όποιες διαφωνίες για την απραξία της Αναπτυξιακής τα τέσσερα χρόνια ύπαρξης της ξεπεράστηκαν!!! και ομόφωνα αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και η επέκταση της σε κατασκευαστικές δραστηριότητες.

Το τελευταίο σημαίνει ότι οι αναθέσεις πλέον των έργων του Δήμου που κατοχυρώνονταν στην Αναπτυξιακή του Δήμου Καμποχώρων στο εξής θα αναθέτονται στην Κατασκευαστική εταιρεία του Δήμου Αμανής.

Κάποια στιγμή, όμως, θα πρέπει να γίνει και μια ενημέρωση στην άλλη δραστηριότητα της εταιρείας που έχει σχέση με την ίδρυση της, δηλαδή αυτή της ανάπτυξης.

Παρά τις διαφωνίες της μειοψηφίας στο θέμα της διάθεσης ποσού 2.000 ευρώ! για παράθεση δείπνου στους συνέδρους για τις αυτοφυείς ορχιδέες, το θέμα ψηφίσθηκε ομόφωνα!

Αναλυτικά τα υπόλοιπα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα παρακάτω:

  • Κατάρτιση προγράμματος διαφημιστικής προβολής για το έτος 2005
  • Συμμετοχή του Δήμου Αμανής στην διοργάνωση συνεδρίου για τις αυτοφυείς ορχιδέες
  • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής απορριμματοφόρου οχήματος
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την προμήθεια προγράμματος ύδρευσης και δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προϋπολογισμού 6.000 ευρώ
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.000 ευρώ από ΣΑΤΑ 2003 (Πολιτική προστασία) για την εκτέλεση του έργου, Διαπλάτυνση δρόμου από Γυστέρνες προς Αρίνα Δ.Δ. Χαλάνδρων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 3.300 ευρώ από ΣΑΤΑ 2003 (Πολιτική προστασία) για την εκτέλεση του έργου, Καθαρισμός χειμάρου (δρόμος πρόσβασης) πλησίον σπηλαίου Αγ. Γάλακτος και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.000 ευρώ από επιχορήγηση του ιδρύματος Βασιλείου Μαρίνου για την εκτέλεση του έργου, επέκταση καλντεριμιών από οικία Χαλκιά προς οικία Μαδιανού Δ.Δ. Βολισσού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.000 ευρώ από επιχορήγηση του ιδρύματος Βασιλείου Μαρίνου για την εκτέλεση του έργου, επισκευή δρόμου Αγ. Ιωάννη Μεσοχωρίτη Δ.Δ. Βολισσού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios