Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 10/12/2004


ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ 3%

Η αύξηση αυτή κρίθηκε αναγκαία σύμφωνα με την τοποθέτηση του Δημάρχου, αφού στην ανάλυση που έγινε τα έσοδα υπολείπονται κατά πολύ των εξόδων. Συγκεκριμενα τα έσοδα ανέρχονται σε 81.000 ευρώ, ενώ τα έξοδα σε 117.000 ευρώ. Με τη συγκεκριμένη αύξηση προσδοκάται να κλείσει ψαλίδα μεταξύ εξόδων και εσόδων.

Καθ' όλη την διάρκεια της συζήτησης δεν ακούσθηκαν αντίθετες φωνές ή κάποιοι αντίλογοι αφού η μειοψηφία είχε αποχωρήσει, ενώ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας δεν φάνηκε να έχουν και πολλές ερωτήσεις ή ήταν πλήρως ενημερωμένοι για τα προς συζήτηση θέματα.

Τα υπόλοιπα θέματα που απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν θέματα που αφορούσαν διάφορα έργα στους οικισμούς και αναλυτικά είναι τα παρακάτω:

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου. Αγορά και τοποθέτηση τάπητα στο γήπεδο Πιραμάς, προϋπολογισμού 6.632 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου, Δημιουργία χώρου στάθμευσης εντός του οικισμού Λεπτοπόδων, προϋπολογισμού 6.632 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2004 (πολιτική προστασία) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου, Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον οικίας Κουγιούλη και διευθέτηση ομβρίων στον οικισμό Λήμνου Βολισσού, προϋπολογισμού 6.000 ευρώ απο ΣΑΤΑ 2004 (πολιτική προστασία) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου, εσωτερική οδοποιία Μελανιούς, προϋπολογισμού 6.632 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2004 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου, κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Ν. Ποταμιάς, πλησίον οικίας Θεολόγου, προϋπολογισμού 6.632 ευρώ, από ΣΑΤΑ 2004 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου, συνέχιση πλακόστρωτου εντός του οικισμού Παρπαριάς, προϋπολογισμού 6.632 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του
  • Καθορισμός ετήσιων δικαιωμάτων βοσκής
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου, τσιμεντόστρωση τμήματος πλατείας πλησίον εκκλησίας οικισμού Φυτών, προϋπολογισμού 5000 ευρώ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου, διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από Καρράο προς ποτάμι οικισμού Εγρηγόρου, προϋπολογισμού 6.632 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 (πολιτική προστασία) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου, τσιμεντόστρωση γηπέδου μπάσκετ οικισμού Πισπιλούντας, προϋπολογισμού 5.000 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios