Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 14 Mαρτίου 2007

Με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο στις 14 Μαρτίου. Σε μια συνεδρίαση που επεφύλασσε εκπλήξεις και αντιπαραθέσεις το συμβούλιο συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

  • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμουστο ΚΕΚ Όμηρος
  • Συμμετοχή του Δήμου Αμανής στο Σύνδεσμο Δήμων Νομού Χίου
  • Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Τ.Ε.Δ.Κ Χίου (θέμα που συζητήθηκε πρόωρα και στο προηγούμενο συμβούλιο).
  • Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση των ετήσιων μητρώων αρένων του έτους 2007.
  • Εφαρμογή δακοκτονίας έτους 2007
  • Έγκριση δαπανών για τη χρήση κινητών τηλεφώνων από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους για τις ανάγκες των καθηκόντων τους.
  • Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή επιταγών.
  • Προσδιορισμός χώρων απόρριψης μπαζών στα Τ.Δ. Δήμου Αμανής (πρόταση που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση).

ΛΑΘΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ Δ.Σ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Έντονη αντιπαράθεση δημιουργήθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος:

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στο ΚΑΠΗ Δήμου Αμανής.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Γιώργος Χρίτης παρερμηνεύοντας το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων επέμεινε στον ορισμό Δ.Σ του ΚΑΠΗ χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δημοτικής αντιπολίτευσης. Ο επικεφαλής της οποίας Στάμος Γεντής, προσπάθησε σθεναρά να αποτρέψει το γεγονός και επεσήμανε  τη

λάθος ερμηνεία παλαιότερων κανονισμών που πλέον δεν ισχύουν. Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία την πρόταση του δημάρχου με την αντιπολίτευση να καταψηφίζει και να επιφυλάσσεται για παραπομπή του θέματος στην Περιφέρεια. Κατά τις πληροφορίες που έχουμε η Περιφέρεια αποφάνθηκε ότι όντως πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης στη διοίκηση του ΚΑΠΗ και ο δήμαρχος παραδέχτηκε το λάθος παραπέμποντας, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης, το θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να ορίσει εκ νέου και νομότυπα πλέον το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΗ.

Ακόμη το Συμβούλιο συζήτησε και ενέκρινε τα παρακάτω σημαντικά θέματα:

  • Αποδοχή πίστωσης 235.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου "Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Μονής Μουνδών" από το πρόγραμμα Θησέας.
  • Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου "Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση προς δεξαμενή Βολισσού" προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 ευρώ από ΣΑΤΑ 2007.

ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και η πρόταοη που κατάθεσε η αντιπολίτευση για τη συγκρότηση επιτροπής η οποία να εξετάσει την κατάσταση και να προτείνει λύσεις για το μέλλον των ιαματικών λουτρών των Αγιασμάτων. Μετά από έντονη αντιπαράθεση απόψεων η πλειοψηφία του Συμβουλίου απέρριψε την πρόταση με το σκεπτικό ότι η συγκρότηση επιτροπής στην ουσία καταργεί το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου γνωρίζουν καλά τι πρέπει να γίνει για τα Αγιάσματα και δεν έχουν ανάγκη την επιτροπή αυτή!!!

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios