Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 16 Δεκεμβρίου 2006

Το τελευταίο Δημοτικό συμβούλιο του χρόνου, αλλά και της τετραετίας του απερχόμενου Δημοτικού συμβουλίου, έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα της εβδομάδος Σαββάτο και ώρα 18:00 στο ΚΑΠΗ Βολισσού.

Τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω:

 • Καθορισμός ετησίων δικαιωμάτων βοσκής
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 12.508,49 για την εκτέλεση του έργου "Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου στην θέση "Φλέβα" Δ-Δ. Τρυπών
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού του έργου "Επέκταση αποχετευτικού δικτύου και κατασκευή νέου απορροφητικού βόθρου στην θέση "Κυπαρίσσια" Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής"
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για πληρωμή ταχυδρομικών τελών
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την καταβολή των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης στο προσωπικό του Δήμου Αμανής.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής ειδών ατο μικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αμανής
 • Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών
 • Διαγραφές τελών ύδρευσης
 • Τουριστική προβολή έτους 2007
 • Αποδοχή και διάθεση πίστωσης 12.000,00 ευρώ από επιχορήγηση ιδρύματος Βασιλείου Μαρίνου για εκτέλεση έργων στο Δ.Δ. Βολισσού.
 • Αίτηση Κατσαρού Παναγιώτη του Δημητρίου για παραχώρηση τμήματος ιδιοκτησίας του στο Δ.Δ. Νενητουρίων στην κοινή χρήση
 • Έγκριση 1ου Α.ΠΕ. του έργου "Αποκατάσταση ζημιών στο δρόμο Τρυπών - Έζουσας"
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εξόφληση της πρώτης εντολής πληρωμής της μελέτης "Μελέτη ανέγερσης Αγροτικού Ιατρείου Κουρουνίων - Οικοδομική Άδεια"
 • Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης "Μελέτη κατασκευής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων οικισμού εγρηγόρου (Αρχιτεκτονικά - Στατικά - Ηλεκτρομηχανολογικό)"
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios