Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 31/07/2004


Το Σάββατο 31 Ιουλίου 2004 στις 7:00 το απόγευμα έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμανής με τα παρακάτω θέματα:

  1. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τουριστική προβολή του Δήμου Αμανής.
  2. Έγκριση μετάβασης εκτός έδρας της ειδικής συμβούλου του Δημάρχου για τη συμμετοχή της σε σεμινάριο και ψήφιση της ανάλογης πίστωσης.
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποπληρωμή του έργου "Αποκατάσταση ζημιών στο αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Παρπαριάς Δήμου Αμανής", προϋπολογισμού 6.620,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004.
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφιή και ψήφιση πίστωσης 5.000,00 ευρώ για καταβολή εξόδων κίνησης σε υπαλλήλους του Δήμου Αμανής.
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής", προϋπολογισμού 3.650,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004.
  6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου "£πισκευή στέγης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Δ. Ν. Ποταμιάς Δήμου Αμανής, προϋπολογισμού 3.100,00 ευρώ.
  7. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2004.
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios