Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 31 Αυγούστου 2006

Δημοτικό Συμβούλιο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2006 και ώρα 7.00μ.μ. Τα θέματα προς συζήτηση είναι τα παρακάτω:

  • Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Επέκταση αποχετευτικού δικτύου και κατασκευή νέου απορροφητικού βόθρου στη θέση "Κυπαρίσια" Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής.
  • Απόδωση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής παραβόλων και διαδικασίες χορήγησης πινακίδων αυτοκινήτων Δήμου Αμανής.
  • Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου.
  • Ανάθεση τοπογραφικής μελέτης εγκεκριμένου έργου εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Αμανής και αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου "Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου στη θέση Σκάφη Δ.Δ. Αγ. Γάλακτος Δήμου Αμανής", προϋπολογισμού 5.800,00 ευρώ.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Πυθώνα και μεταφορά ηλεκτρικού πίνακα Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής", προϋπολογισμού 3.000 ευρώ.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου "Μεταφορά νερού στα Δ.Δ. Νέας Ποταμιάς, Παρπαριάς και Χαλάνδρων Δήμου Αμανής", προϋπολογισμού 2.950,00 ευρώ.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εκτέλεση του έργου "Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Παρπαριάς Δήμου Αμανής", προϋπολογισμού 6.100,00 ευρώ.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου Δήμου Αμανής, προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ.
  • Ανάθεση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Νενητουρίων Δήμου Αμανής και αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού.
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios