Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμανής 2003


Ψηφίσθηκε, ομόφωνα, απο το περασμένο Δ.Σ 26/12/2002 το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου για το 2003.

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, χρηματοδοτείται απο τούς πόρους της ΣΑΤΑ. Η επιλογή των έργων για το κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, έγινε μετά απο εισήγηση των Τοπικών Συμβουλίων του κάθε διαμερίσματος.

Θα πρέπει να επισημάνουμε, ό,τι σε περίπτωση εκτάκτων πόρων η αναμόρφωση της επιχορήγησης της ΣΑΤΑ, ανάλογα θα τροποποιείται και το Τεχνικό Πρόγραμμα με αποφάσεις του Δ.Σ προκειμένου να ενταχθούν, νέα έργα ή έργα τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί απο το συγκεκριμένο Τεχνικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2003 έχει ως εξής:

Α. Καταρτίζει Τεχνικό Πρόγραμμα έργων των οποίων η δαπάνη θα καλυφθεί απο τα κάθε είδους έσοδα του Δημοτικού προυπολογισμού ως κατωτέρω:

 1. Καθαρισμός περιαστικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Βολισσού, Ν. Ποταμιάς, Πισπιλούντας, Χαλάνδρων, Κεράμου, Λεπτοπόδων Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 11.445,00 ευρώ.
 2. Καθαρισμός περιαστικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Πιραμάς, Παρπαριάς, Τρυπών, Μελανιούς, Νενητουρίων, Κουρουνίων, Διευχών, Φυτών Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 11.445.00 ευρώ.
 3. Καθαρισμός σκουπιδότοπων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 6.632,00 ευρώ.
 4. Μεταφορά απορριμμάτων απο τα Δ.Δ ΔΉΜΟΥ Αμανής κατα τη θερινή περίοδο με έμφαση στους παραλιακούς οικισμούς, προυπολογισμού 6.632,00 ευρώ.
 1. Άρση καταπτώσεων απο αγροτικούς δρόμους Δ.Δ Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 6.632,00 ευρώ.

Β. Καταρτίζει πρόγραμμα έργων των οποίων η δαπάνη θα καλυφθεί απο τα έσοδα γνωστά ως ΣΑΤΑ ως εξής:

 1. Καθαρισμός παραλιών Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 6.632,00 ευρώ.
 2. Αγροτική οδοποιία Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 33.830,00 ευρώ.
 3. Εσωτερική οδοποιία Δ.Κ. Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 33.830,00 ευρώ.
 4. Συντήρηση - επισκευή υδρευτικών δικτύων Δ.Δ Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 23.380,00 ευρώ.
 5. Συντήρηση - επισκευή αποχευτικών δικτύων Δ.Δ Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 33.000,00 ευρώ.
 6. Επέκταση αποχετευτικών στα Δ.Δ Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 6.632,00 ευρώ.
 7. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των περιοχών των οικισμών των Δ.Δ Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 6.632.00 ευρώ.
 8. Προμήθεια βιολογικών τουαλετών στις παραλίες Δ.Δ Βολισσού Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 11.445,00 ευρώ.
 9. Εγκατάσταση βιολογικών τουαλετών στις παραλίες Δ.Δ Βολισσού Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 6.632,00 ευρώ.
 10. Επέκταση - βελτίωση τμημάτων δικτύου δημοτικού φωτισμού σε Δ.Δ. Δήμου Αμανής, προυπολογισμού 21.000,00 ευρώ.
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios