Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμανής 2006


Ψηφίσθηκε ομόφωνα το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμανής στη συνεδρίαση που έγινε τη Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2006. Το πρόγραμμα καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις των Τοπικών συμβουλίων για τα Τοπικά τους Διαμερίσματα και αναλυτικά έχει ως εξής:


ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 1. Καθαρισμός περιαστικών δρόμων Δ.Δ. Βολισσού Ν.Ποταμιάς, Πισπιλούντας, Χαλάνδρων, Κεράμου και Λεπτοπόδων Δήμου Αμανής 11.445,00 €
 2. Καθαρισμός περιαστικών δρόμων Δ.Δ. Πιραμάς, Παρπαριάς, Τρυπών, Μελανιού, Αγ. Γάλακτος, Νενητουρίων, Κουρουνίων Διευχών και Φυτών Δ. Αμανής 11.445,00 €
 3. Μεταφορά απορριμμάτων από τα Δ.Δ. Δ. Αμανής κατά την θερινή περίοδο με έμφαση στους παραλιακούς οικισμούς 6.632,00 €
 4. Διευθέτηση σκουπιδότοπων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Αμανής 6.632,00 €
 5. Αρση καταπτώσεων από αγροτικούς δρόμους Δ.Δ. Βολισσού, Πιραμάς,Παρπαριάς,Τρυπών, Αγ. Γάλακτος και Κουρουνίων Δ. Αμανής 6.632,00 €
 6. Αρση καταπτώσεων από αγροτικούς δρόμους Δ.Δ. Ν. Ποταμιάς, Πισπιλούντας, Χαλάνδρων, Κεράμου, Λεπτοπόδων, Διευχών και Φυτών Δ. Αμανής 6.632,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 49.418,00 €


ΣΑΤΑ 2006 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ

 1. Καθαρισμός παραλίων Δ.Δ. Δ. Αμανής 6.632,00 €
 2. Επέκταση - βελτίωση  Τμημάτων  Δημοτικού  Φωτισμού Δ.

Αμανής 11.144,00 €

 1. Καλλιέργεια πηγής στη θέση Λαγκάδα Δ.Δ. Παρπαριάς: 6.632,00 €
 2. Βελτίωση "βατότητας αγροτικών δρόμων Βολισσού, Πιραμάς, Παρπαριάς, Τρυπών, Μελανιούς, Αγ. Γάλακτος, Νενητουρίων, Κουρουνίων Δήμου Αμανής:11.600,00 €
 3. Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Ποταμιάς, Πισπιλούντας, Χαλάνδρων, Κεράμου, Λεπτοπόδων, Διευχών και Φυτών Δήμου Αμανής: 11.600,00 €
 4. Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου από οικία Καστόρη μέχρι Γωνιά Δ.Δ. Βολισσού: 17.000,00 €
 5. Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Μονή Μουνδών μέχρι τη δεξαμενή Βολισσού 20.000,00 €
 6. Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΖ στο αντλιοστάσιο στη θέση Βασιλείου Δ.Δ. Ποταμιάς: 6.632,00 €
 7. Καλλιέργεια πηγής στη θέση Εμπολή Δ.Δ. Χαλάνδρων: 6.632,00 €
 8. Καθαρισμός χειμάρρου Δ.Δ. Δήμου Αμανής: 11.600.00 €
 9. Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αμανής: 60.000,00 €
 10. Συντήρηση-Επισκευή αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμανής: 6.632,00 €
 11. Αγροτική οδοποιία: 53.000,00 €
 12. Πλακόστρωση πλατειών Δ.Δ. Δήμου Αμανής: 50.000,00 €

Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

 1. Συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης και δικτύων άρδευσης Δ.Δ. Αγίου Γάλακτος 2.500,00 €
 2. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην είσοδο του χωριού πλησίον οικίας Δάφνου: 6.500,00 €
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios