Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δραστηριότητες τού Διασυλλογικού Οργάνου


Όπως είναι πλέον γνωστό, από το Σεπτέμβριο του 2004, άρχισε τις εργασίες του το διασυλλογικό όργανο. Το συμβούλιό του είναι δεκαμελές και απαρτίζεται από αντιπροσώπους όλων των συλλόγων (Αθηνών, Φ.Ο.Κ, Νέας Υόρκης) και σωμάτων (Τοπικό συμβούλιο Κουρουνίων, Ενοριακή Επιτροπή, Αυλόγυρος). Για να αποφευχθεί κάθε παρανόηση, το συμβούλιο αυτό δεν αποφασίζει για τίποτα. Απλά προτείνει, συντονίζει και εκτελεί οτιδήποτε έχουν αποφασίσει οι σύλλογοι και τα σώματα. Κάθε σύλλογος ή σώμα διαθέτει μια ψήφο. Οι αποφάσεις των συλλόγων/σωμάτων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Το όργανο δραστηριοποιείται με γνώμονα τις ελλείψεις του οικισμού Κουρουνίων σε βασικές υποδομές. Ειδικότερα τα κύρια έργα, που αποτελούν επιθυμία όλων των Κουρουνιωτών όπως:

  1. Αποπεράτωση του δρόμου Κάτω Χωριού
  2. Αποπεράτωση αγροτικού δρόμου προς Αγαλάτου
  3. Διάνοιξη παρακαμπτηρίου Φτανάδου
  4. Ανακαίνιση δημοτικού σχολείου Κουρουνίων
  5. Πλακοστρώσεις κεντρικών δρόμων του οικισμού
  6. Διάνοιξη δρόμου "Βορεινού"
  7. Διαμόρφωση παραλίας Αγαλάτου
  8. Εξεύρεση και διαμόρφωση χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων Κάτω Χωριού και Φτανάδου

Στο διάστημα λοιπόν από το Σεπτέμβριο του 2004 μέχρι σήμερα, το όργανο μετά τις από κοινού με τους συλλόγους και σώματα ενέργειες του, επιθυμεί να σας πληροφορήσει για τα παρακάτω:

α) Το μέλος του οργάνου μηχανικός Γιάννης Κυριακάκης, ολοκλήρωσε και παρέδωσε έγκαιρα τη δωρεάν μελέτη του δημοτικού σχολείου μετά των παρακείμενων τουαλετών.

β) Ζητήθηκαν προσφορές από έξι συνολικά εργολάβους, που θα

αναλάμβαναν την εκτέλεση της α΄ φάσης της ανακαίνισης του σχολείου. Τελικά, για διάφορους λόγους συμμετείχαν μόνο δύο. Οι προσφορές ανοίχθηκαν στις 19 Ιουνίου του 2005 στα Κουρούνια. Λόγω παρανόησης των δυο διαγωνιζόμενων εργολάβων αφ' ενός, για την άρτια συμπλήρωση των προσφορών τους και του περιορισμένου χρόνου παραδόσεως του έργου αφ' ετέρου, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άκαρπος. Τελικά, αποφασίσθηκε να ξαναγίνει στις 19 Αυγούστου τρέχοντος και πάλι στα Κουρούνια, η δε εγκατάσταση του αναδόχου εργολάβου να γίνει την πρώτη Οκτωβρίου 2005.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γκρέμισμα των αποχωρητηρίων του σχολείου, καθώς και τη μεταφορά των μπαζών, ανέλαβε η δημοτική αρχή μετά την ευγενική προσφορά του αντιδημάρχου κ. Χρίτη.

γ) Το Δεκέμβριο του 2004 έγινε αποστολή 360 επιστολών στους Κουρουνιώτες όπου γης με την παράκληση να ενισχύσουν το έργο της ανακαίνισης του δημοτικού σχολείου Κουρουνίων. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τις στήλες του "Αυλόγυρου", η ανταπόκριση υπήρξε ικανοποιητική. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι για να ολοκληρωθεί το έργο, αφού το κόστος μετά του περιβάλλοντος χώρου, θα ξεπεράσει τα 85.000€, επιβάλλεται να ζητήσουμε τη συνδρομή όλων! Κάθε προσφορά ανεξάρτητα από το ποσόν είναι όχι μόνον ευπρόσδεκτη, αλλά και αναγκαία!

δ) Επικοινωνήσαμε με τον ειδικό σύμβουλο του νομάρχη κ. Αχ. Τσούνη για το ζήτημα της παρακαμπτηρίου του Φτανάδου. Ο κύριος Τσούνης αντέδρασε άμεσα και θετικά, αποστέλλοντας μάλιστα κάποιο τεχνικό για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης. Υπάρχει η γραπτή διαβεβαίωση του ότι το έργο θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης άμεσα.


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios