Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Κουρουνίων


Με αίτημά του προς το Δημοτικό συμβούλιο ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κουρουνίων Χίου ζήτησε να του δοθεί η χρήση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κουρουνίων, για τις ανάγκες του συλλόγου, χρήση η οποία του είχε δοθεί με απόφαση της πρώην κοινότητας.

Με την ευκαιρία θα πρέπει να αναφέρομε ό,τι οι Κουρουνιώτες ετοιμάζονται για μια ριζική συντήρηση του Δημοτικού τους Σχολείου, προσαρμοσμένη στο περιβάλλον, στη θέση, αλλά και στην επιβλητικότητα, που έχει ως κτίριο, το Σχολείο τους, στη θέση που βρίσκεται.

Με το θέμα αυτό κυκλοφόρησε ο "Αυλόγυρος" στο κύριο άρθρο του, καλώντας τον κάθε Κουρουνιώτη απανταχού της γης ή οποιονδήποτε θέλει να συνδράμει με τον οβολό του στην αποπεράτωση του πολυδάπανου έργου. Η ανακαίνιση του σχολείου θα γίνει με την συνεργασία και συμμετοχή του Δήμου, περιουσιακό στοιχείο του οποίου αποτελεί το παραπάνω κτίριο.

Ήδη έχει ξεκινήσει με δαπάνες του Δήμου ο εξωραισμός του περιβάλλοντος χώρου όπου πρόκειται να δημιουργηθεί πλατεία. Θα πρέπει να αναφέρομε ότι πρίν λίγα χρόνια αποπερατώθηκε η ανακαίνιση του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου του χωριού, που τώρα φιλοξενεί τα έργα του αγιογράφου Γιώργου Παναγιωτάκη.

Το Δημοτικό συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του παρεχώρησε τη χρήση του κτιρίου, στο σύλλογο με την επιφύλαξη της άρσης, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Το σχολείο

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios