Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Έκτακτη Γ.Σ. της Αριούσιος Α.Ε.


Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2006, στην αίθουσα τού Συλλόγου Κουρουνιωτών Εγρηγοριανών Χίου Απικής, έγινε έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας "Αριούσιος Α.Ε." μετά από πρόσκληση τού Διοικητικού Συμβουλίου της.

Παρόντα τα περισσότερα μέλη τού Δ.Σ. (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος κ.α.) καθώς και ο οινολόγος καθηγητής τού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Κοτσερίδης σύμβουλος της εταιρείας σε ότι αφορά την οινοποίηση και ο οποίος επιμελήθηκε την πρώτη οινοποίηση που έγινε το 2005 με σταφύλια της περιοχής της Αμανής. Το κύριο θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν η αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έτσι ώστε να μπορέσει να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια που χρειάζονται για την να ξεκινήσει το έργο τής κατασκευής οινοποιείου-εμφιαλωτηρίου.

Για το έργο αυτό, που ήταν και εξακολουθεί να είναι διακαής πόθος τόσο τών μετόχων τής εταιρείας όσο και των οινοπαραγωγών τής γύρω περιοχής αλλά και ολόκληρου τού νησιού, είχε υποβληθεί, όπως είναι γνωστόν από την εταιρεία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να επιδοτηθεί.

Η αίτηση κρίθηκε θετικά. Εγκρίθηκε από το υπουργείο, όπως ενημέρωσε τους μετόχους ο πρόεδρος τού Δ.Σ. κ. Δημήτρης Κεφάλας συνολική επένδυση ύψους 800.000 €. Απ' αυτά 520.000 είναι η επιδότηση τού υπουργείου και 280.000 € θα πρέπει να καλυφθούν με ίδιους πόρους. Γι αυτό το λόγο η Διοίκηση τής εταιρείας αποφάσισε να προβεί σε αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου, ανέφερε ο πρόεδρος στην αρχική τοποθέτηση του, για να καλυφθεί το ποσόν αυτό. Να σημειωθεί, μάλιστα, πως για να εισπραχθεί η σημαντική αυτή επιδότηση, πρέπει να γίνει μέρος τού έργου η δαπάνη τού οποίου να αντιστοιχεί στα ίδια κεφάλαια που θα  βάλει  η  εταιρεία. Η  αύξηση  τού  μετοχικού  κεφαλαίου,

όπως είπε ο κ. Κεφάλας είναι επιβεβλημένη, γιατί χωρίς αυτήν η εταιρεία κινδυνεύει να χάσει την επιδότηση.

Η γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο οινολόγος Γιώργος Κοτσερίδης πήρε το λόγο στη συνέχεια. Αφού χαιρέτισε τους μετόχους ανέφερε τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την πρώτη οινοποίηση. Αναφέρθηκε, ακόμη, στην αδυναμία τών εργαστηρίων τού Πανεπιστημίου να οινοποιήσουν μεγάλη ποσότητα σταφυλιών. Αυτό σημαίνει πως όταν οι νέοι αμπελώνες αποδώσουν και η παραγωγή αυξηθεί σημαντικά, όπως όλοι ελπίζουμε, το Πανεπιστήμιου δεν θα μπορεί πλέον να καλύπτει τις ανάγκες μας. Η κατασκευή και η λειτουργία, συνεπώς τού οινοποιείου είναι απαραίτητη.

Η προοπτική της εταιρείας μετά την κατασκευή του οινοποιείου στην περιοχή προδιαγράφεται ευνοϊκή, αφού ο Αριούσιος Οίνος έχει πίσω του ιστορία χιλιάδων χρόνων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, όπως τονίστηκε από όλους, στη σταθερά άριστη ποιότητα του προϊόντος που θα το καταστήσει ανταγωνιστικό.

Το άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος τής εταιρείας κ. Νίκος Πιτσιλάς και αφορούσε την εξουσιοδότηση τού Δ.Σ. για την αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την προσφορά μετοχών στους κατοίκους τών χωριών τής Αμανής για την εισφορά γης και την περαιτέρω ανάπτυξη τών αμπελώνων. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη τής Γ.Σ.

Η Συνέλευση έκλεισε με ελεύθερη συζήτηση και τοποθετήσεις από τους μετόχους πάνω σε επίκαιρα θέματα.

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "Αυλόγυρος"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios