Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Εργασίες για το Φράγμα στα Κουρούνια


Ξεκίνησε το ανασχετικό φράγμα στη θέση "Ρουχούνι" των Κουρουνίων.

Το φράγμα δυναμικότητας περίπου 6.000 κ.μ. νερού, το οποίο γίνεται σε συνδυασμό με την προσπάθεια της αναμπέλωσης που έχει ξεκινήσει στην συγκεκριμένη περιοχή, θεωρείται ζωτικής σημασίας, αφού θα βοηθήσει τα μέγιστα στον τομέα αυτό

Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία για νέες καλλιέργειες που μπορούν να αποδώσουν στους κατοίκους ένα κύριο ή συμπληρωματικό εισόδημα.

Η περιοχή έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι, οι εδαφολογικές και κλιματολογικές τηε συνθήκες ευνοούν την καλλιέργεια προϊόντων, που ζητούνται στην αγορά και ειδικότερα απο το δευτερογενή τομέα, που δυσκολεύεται στην ανεύρεσή τους.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα της καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων, αφού η περιοχή είναι παρθένα και με αξαιρετικής ποιότητας νερό

Προϊόντα που συνεχώς κατακτούν ένα μεγάλο μέρος της αγοράς και σαφώς καλλίτερες τιμές

Το έργο γίνεται με την επίβλεψη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, η οπ'οια έχει και το μεγάλο όγκο της χρηματοδότησης, τα 2/3, ενώ το 1/3 το καταβάλει ο Δήμος Αμανής.

Το έργο γίνεται με την επίβλεψη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, η οπ'οια έχει και το μεγάλο όγκο της χρηματοδότησης, τα 2/3, ενώ το 1/3 το καταβάλει ο Δήμος Αμανής. Έτσι τουλάχιστον προέβλεπε η αρχική συμφωνία

Στη φάση αυτή προβλέπεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή της λεκάνης του ταμιευτήρα, ενώ παράλληλα αναζητείται το υπόλοιπο της χρηματοδότησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη.

Εργασίες για το φράγμα

Εργασίες για το φράγμα στα Κουρούνια

(Φωτοφραφίες Νίκος Πιτσιλός)

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios