Εκκλησιαστικό Μουσείο Κουρουνίων, μερικά απο τα Εκθέματα


 

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios