Εκκλησιαστικό Μουσείο Κουρουνίων, έργα του Γ. Παναγιωτάκη


ο Παντοκράτωρ
ο Δίκαιος Κριτής
η Πλατυτέρα των Ουρανών
ο Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
ο Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
ο Ευαγγελιστής Μάρκος
ο Ευαγγελιστής Ματθαίος
ο Ευαγγελιστής Λουκάς
ο Προφήτης Ησαίας
ο Προφήτης Ιερεμίας
ο Προφήτης Δανιήλ
ο Προφήτης Δαβίδ
ο Προφήτης Ιεζεκιήλ
ο Προφήτης Σολομών
οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ
 

ο Παντοκράτωρ


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios