Αριούσιος οίνος


 


 

Από τα πιο αξιόλογα και φημισμένα προϊόντα που έβγαζε η Χίος στην αρχαία εποχή ήταν το κρασί. Την ευλογία στο νησί έδωσε ο θεός Διόνυσος. Ο Θεόπομπος αναφέρει πως ο Οινοπίων, που θεωρήθηκε γιος του θεού, έμαθε στους Χιώτες να φυτεύουν και να καλλιεργούν αμπέλια και να παράγουν το μαύρο κρασί.

Ο Οινοπίων είχε κατά την παράδοση πέντε γυιούς, τον Τάλον, τον Ευάνθη, τον Μέλανα, τον Σάλαγον και τον Αθάμαντα. Αυτούς σχετίζει ο ιστορικός Ζολώτας, με τις πέντε πιθανότατα ποιότητες του Χιώτικου κρασιού.

Αναμφισβήτητα από τα κρασιά της Χίου το καλύτερο ήταν ο "Αριούσιος οίνος". Αυτός έγινε γρήγορα γνωστός στην Ελλάδα. Τα Χιώτικα πλοία τον πήγαιναν παντού. 'Ηταν όμως αρκετά ακριβός. 'Εκανε την εμφάνισή του στα πιο δαπανηρά και πολυτελή συμπόσια.

Κανείς δεν έκρυβε τον θαυμασμό του για την εξαιρετική του ποιότητα. Νέκταρ, ποτό των θεών, τον είπαν οι ποιητές, Ομηρικό κρασί το ονόμασαν οι περιηγητές. Το κρασί της Χίου δεν έπαψε να βαστά τα πρωτεία και στη Βυζαντινή περίοδο. Αυτό τουλάχιστον αφήνουν να εννοηθεί ο Πορφυρογέννητος, ο Πτωχοπρόδρομος, ο Ψελλός.

Αριουσία και Κουρούνια

Το κτητικό και εθνικό όνομα του κρασιού "Αριούσιος" είχε σαν πρωτότυπο το Αριούς ή Αριών, που σημαίνει τόπο φυτευμένο από Αρίας. Αρία είναι η φελλόδρυς, ένα είδος δρυός παρόμοιο με τον πρίνο.

Η Αριουσία χώρα, το τμήμα που έβγαζε το εξαίρετο κρασί, δεν ονομάστηκε από το Αριούς αλλά από το Αριούσιος (οίνος). Τα παραπάνω διατυπώνει ο Κοραής και επιδοκιμάζει ο Ζολώτας. Η θεωρία αυτή δεν έχει καταπολεμηθεί μέχρι τώρα και πρέπει να θεωρηθεί σαν επιτυχημένη.

Ο Στράβων ο γεωγράφος (έζησε την εποχή του Αυγούστου και καταγόταν από την Αμάσεια του Πόντου), ορίζει πρώτος και με μαγαλύτερη ακρίβεια τη θέση της Αριουσίας. Αυτός την τοποθετεί μεταξύ του Πελιναίου και της "Μελαίνης άκρης", εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το χωριό Κουρούνια.

Είναι αλήθεια πως τα Κουρούνια κατά την νεώτερη περίοδο έβγαζαν το πιο εκλεκτό κρασί  της   Χίου.  Το   γεγονός  δεν   πρέπει  να  θεωρηθεί  τυχαίο. 'Ηταν  ο  συνεχιστής  της


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios