Έργα και ημέρες


Το παλιό σχολείο

Το παλιό σχολείο. Σήμερα λειτουργεί

σαν εκκλησιαστικό μουσείο.

ο Μύλος

ο Μύλος            

Περίοδος 1860-1920

Στίς 14 Οκτωβρίου 1864 σε ιδιόχειρη επιστολή που υπογράφει ο Μητροπολίτης Χίου ανατίθεται στον δάσκαλο τής Βολισσού η χάραξη των θεμελίων του δημοτικού σχολείου Κουρουνίων.

Κατά την περίοδο 1915-1920 δημιουργήθηκε και εγκαταστάθηκε -για πρώτη φορά- αστυνομικό τμήμα με έδρα τα Κουρούνια.

To 1920 επίσης φτιάχτηκε η βρύση "στού Ζαννή τον ποταμό" με έξοδα του Μιχαήλ Ιωάν. Ζαννή, ο οποίος ήταν μετανάστης στην Αμερική.

Περίοδος 1921-1933

Το 1926 κτίζεται ο πρώτος αλευρόμυλος στα Κουρούνια.

Την περίοδο 1928-29 εγκαταστάθηκε το πρώτο τηλέφωνο -με μανιβέλα- και τοποθετήθηκε στο κοινοτικό γραφείο.

Το 1931-32 φτιάχτηκε το πρώτο γεφύρι "στου Ζαννή τον ποταμό" ενώ την ίδια εποχή αρχίζει να λειτουργεί το νεκροταφείο στην θέση που είναι και σήμερα, μέχρι τότε χρησιμοποιείτο το νεκροταφείο του Εγρηγόρου στο εξωκκλήσι του Ταξιάρχη.

Περίοδος 1934-1950

Το 1934-35 το νερό της βρύσης του Κλιάνη έφτασε στο Κάτω Χωριό σε διάφορα σημεία του οικισμού εξυπηρετώντας έτσι τους κατοίκους αλλά και τα ζωντανά τους.

Το 1936 τα αυτοκίνητα φτάνουν μέχρι την Βολισσό, ενώ μόλις το 1950 αρχίζει η κατασκευή του επαρχιακού δρόμου απο τη Βολισσό προς τα Βορειόχωρα με χρήματα που προέρχονται απο το σχέδιο "Μάρσαλ".
Κατά την περίοδο 1926-28 επί Οικουμενικής Κυβερνήσεως ο δρόμος έφτανε στο 18 χιλιόμετρο, δηλαδή λίγο πρίν τον Άγιο Ισίδωρο.

Το 1928-1933 επί κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου ο δρόμος έφτασε στον Άγιο Ισίδωρο, όπου ήταν και το τέρμα των λεωφορείων. Το 1934 τέρμα ήταν στο χωριό Κατάβαση ενώ μέχρι το 1936 ο δρόμος είχε φτάσει μέχρι την Βολισσό που παρέμεινε έως το 1950.


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios