Έργα και ημέρες


Το παλιό σχολείο

Το καινούργιο σχολείο.


Το παλιό σχολείο

1957. Η διάνοιξη της αυλής. Σήμερα λειτουργεί σαν αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων.

 

Περίοδος 1957-1958

Τήν περίοδο αυτή κατασκευάζεται ο δρόμος του Κέδρου και οι αναβαθμίδες στην "Πέρα Πάντα" πάλι με χρηματοδότηση του σχεδίου Μάρσαλ.

Τήν ίδια περίοδο πραγματοποιείται η ύδρευση του Κάτω Χωριού απο την πηγή Μαναγούδη. Επίσης κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης στήν θέση Βορεινός και κάτω απο τον αυτοκινητόδρομο στο Κάτω Χωριό, με προσωπική εργασία των κατοίκων αλλά και με χρήματα που προέρχονταν απο το σχέδιο "Μάρσαλ".

Το 1958 κατασκεύαστηκε το Υδραγωγείο των Κουρουνίων.
Η δαπάνη αυτή καλύφθηκε από τόν προυπολογισμό μικρών κοινωτικών έργων.

Περίοδος 1960-1963

Γίνονται διάφορα αποχετευτικά έργα.

Περίοδος 1963-1969

Πραγματοποιούνται αρδευτικά έργα στίς θέσεις Μαναγούδη και Γαλανάς. Κατασκευάζονται υπόνομοι στο Κάτω Χωριό και γίνονται τσιμεντοστρώσεις. Τήν ίδια εποχή χτίζεται και το υπόστεγο.

Στις 16 Νοεμβρίου 1955 μετά απο συνεχή βροχόπτωση, δημιουργείται πλημμύρα με συνέπεια να γκρεμιστεί το γεφύρι στου "Ζαννή τον ποταμό". Στα τέλη του 1956 ανακατασκευάζεται με χρήματα του σχεδίου "Μάρσαλ".


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios