Υπηρεσίες - Αγροτικό ιατρείο Κουρουνίων


Μηχανήματα Αγροτικού Ιατρείου  

Την ανάγκη-δικαίωμα των κατοίκων τής περιοχής μας, να απολαμβάνουν στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, ήρθε το κράτος να καλύψει μεταπολεμικά με τη δημιουργία τριών αγροτικών ιατρείων στα κεφαλοχώρια της Β.Δ. Χίου, Βολισσό, Παρπαριά, και Κουρούνια.

Η μόνιμη παρουσία γιατρών στην περιοχή δημιούργησε στούς κατοίκους τη ψευδαίσθηση ασφαλείας. Γιατί οι γιατροί αυτοί δεν κάλυψαν πραγματικά τις ανάγκες τής περιοχής. Τοποθετήθηκαν στα χωριά μας με μόνο εφόδιο τα ακουστικά τους, και τα άκρως απαραίτητα φαρμακευτικά και νοσηλευτικά υλικά. Οι πρώτοι εκείνοι γιατροί είναι αλήθεια ότι άσκησαν στην κυριολεξία ηρωική ιατρική στον τόπο μας.

Τα χρόνια πέρασαν. Η υψηλή τεχνολογία μπήκε στην υπηρεσία τής ιατρικής. Έγιναν άλματα στον τομέα τής διαγνωστικής προσέγγισης καί τής θεραπείας. Κι όμως στα χωριά μας η ιατρική ασκείται με τον ίδιο και απαράλλαχτο τρόπο με εκείνο που ασκείτο την εποχή που άρχισαν να λειτουργούν τα ιατρεία.

Επρεπε να έχουμε την εξαιρετική τύχη να υπηρετήσει στα Κουρούνια ώς αγροτικός γιατρός ένας νέος επιστήμονας, που γνώριζε τις δυνατότητες τής τεχνολογίας, για να ανοίξει νέους ορίζοντες και νέες προοπτικές και δυνατότητες στα αγροτικά ιατρεία τής περιοχής.

Πρόκειται για το γιατρό Τάσο Παπανικήτα, που υπηρέτησε στο αγροτικό ιατρείο των Κουρουνίων από τον Νοέμβριο τού 1996 μέχρι το Φεβρουάριο τού 1998. Ήταν εκείνος που συνέλαβε την ιδέα τής αναβάθμισης τού ιατρείου και εν πολλοίς την υλοποίησε.

Τη σκέψη του για αναβάθμιση τού ιατρείου γνωστοποίησε στούς κοινοτικούς και συλλογικούς φορείς όχι μόνο των Κουρουνίων αλλά και των άλλων χωριών που καλύπτονται απο το αγροτικό ιατρείο τών Κουρουνίων (Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Λεπτόποδα, Εγρηγόρος, Νενητούρια). Ο σπόρος είχε σπαρθεί. Το φιλότιμο των κατοίκων τής περιοχής και η αγάπη των ξενιτεμένων παιδιών τής Αμανής για τον τόπο και τούς ανθρώπους του, γόνιμο χωράφι στο οποίο καλλιεργήθηκε.


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios