Υπηρεσίες-Αγροτικό ιατρείο


Ο σπόρος είχε σπαρθεί. Το φιλότιμο των κατοίκων τής περιοχής και η αγάπη των ξενιτεμένων παιδιών τής Αμανής για τον τόπο και τούς ανθρώπους του, γόνιμο χωράφι στο οποίο καλλιεργήθηκε. Σύντομα απέδωσε ώριμους καρπούς. Οι όποιες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις άρθηκαν και την υπόθεση τής αναβάθμισης τού ιατρείου πήραν στα χέρια τους οι ίδιοι οι κάτοικοι τής περιοχής. Έτσι σε κάθε χωριό συγκροτήθηκε επιτροπή που ανέλαβε να συγκεντρώσει τις προσφορές των κατοίκων για την αναβάθμιση τού αγροτικού ιατρείου.Το ίδιο έγινε στους συλλόγους της Αθήνας και τής Αμερικής.

Η ανταπόκριση των συμπατριωτών μας πολλές φορές είναι συγκινητική. Σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκεντρώνεταιένα σεβαστό ποσόν. Παράλληλα ο γιατρός Παπανικήτας έρχεται σε επαφή με το τμήμα τηλεϊατρικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών -που έχει την έδρα του στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο- και επιτυγχάνει να ενταχθεί το αγροτικό ιατρείο των Κουρουνίων σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα ιατρικής υποστήριξης άγονων περιοχών τής πατρίδας μας με το σύστημα της τηλεϊατρικής.

Με τα πρώτα χρήματα που συγκεντρώνονται αγοράζεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα σύστημα ψηφιοποίησης εικόνων (scaner) για ψηφιοποιήση και αποστολή ακτινογραφιών μέσω του διαδυκτίου (internet).
Ο Η.Υ μεταφέρεται στο Σισμανόγλειο για την εγκατάσταση των κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων που απαιτούνται για την εν συνεχεία υποστήριξη τού αγροτικού ιατρείου απο το τμήμα τηλεϊατρικής του Σισμανόγλειου νοσοκομείου. Εν τω μεταξύ οι προσφορές συνεχίζονται. Με τα χρήματα που συγκεντρώνονται στις αρχές του 1998 γίνεται η παραγγελία για την αγορά ενός αυτόματου αιματολογικού αναλυτού, ενός αυτόματου βιοχημικού αναλυτού και μιάς φυγόκεντρου.

Την άνοιξη του 1998 εγκαθίστανται όλα τα μηχανήματα που προέβλεπε το πρόγραμμα αναβάθμισης του ιατρείου. Αρχίζουν να γίνονται με επιτυχία οι πρώτες εξετάσεις.

Σήμερα τα μηχανήματα αυτά λειτουργούν και καλύπτουν τις στοιχειώδεις εργαστηριακές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής μας. Το Νοσοκομείο τής Χίου -στο οποίο ανήκουν διοικητικά και επιστημονικά τα αγροτικά ιατρεία- αναγνωρίζοντας τα οφέλη από την αναβάθμιση τού ιατρείου, αποφάσισε να καλύψει τη συντήρηση των μηχανημάτων και να χορηγεί τα αναλώσιμα υλικά που χρειάζονται για την λειτουργία τους.


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios