Πληροφορίες για τον δικτυακό τόπο


Υπεύθυνος

Μιχαλάκης Δ. Γιώργος

Διεύθυνση: Κουρούνια, Τ.κ: 82103, Χίος, Τηλέφωνο: 2274-0-71484, 210-2526264, Email: info@kourounianet.gr

Κείμενα

  • Βορριά-Ασλανίδου Ευγενία, Ζαννής Ν. Γιάννης, Κατσαρός Π. Ισίδωρος, Κατσαρού-Σταματινού Μαρία, Κεφάλας Β. Γιώργος, Κεφάλας Παναγ. Δημήτρης, Κεφάλας Παvαγ. Γιάννης, Μιχαλάκης Γ. Γιάννης, Μοσχούρης Ι. Πέτρος
  • Απο εφημερίδα "Αυλόγυρο", ιδιοκτησία του "Συλλόγου Κουρουνιωτών-Εγρηγοριανών Αττικής"
  • Απο εφημερίδα "η Αμανή", ιδιοκτησία "Αμανίτες. Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Φωτογραφίες
  • Τάσος Χριστοφής, Νίκος Πιτσιλός, Γιώργος Δ. Μιχαλάκης, Πέτρος Ι. Μοσχούρης, Ισίδωρος Π. Κατσαρός, Ιδιωτικές συλλογές
  • Απο ημερολόγια του "Συλλόγου Κουρουνιωτών-Εγρηγοριανών Αττικής"
  • Απο την φωτογραφική συλλογή του "Συλλόγου Κουρουνιωτών-Εγρηγοριανών Αττικής"
  • Απο το Φωτογραφικό Λέυκωμα "Με των ανθρώπων τις μνήμες" ιδιοκτησία του "Συλλόγου Κουρουνιωτών-Εγρηγοριανών Αττικής"
Eπιμέλεια ύλης
  • Κατσαρός Π. Ισίδωρος, Κεφάλας Β. Γιώργος, Κεφάλας Παναγ. Δημήτρης, Μιχαλάκης Δ. Γιώργος, Μοσχούρης Ι. Πέτρος
  • Το Δ.Σ του Συλλόγου "Φιλοπρόοδος Όμιλος Κουρουνίων Χίου"
Ιδιοκτησία
  • "Φιλοπρόοδος Όμιλος Κουρουνίων Χίου", Κουρούνια 82103, Χίος

Ευχαριστούμε όσους δούλεψαν -με πολύ μεράκι και αγάπη- για να υλοποιηθεί αυτός ο δικτυακός κόμβος για τα Κουρούνια. Επίσης ευχαριστούμε όσους -ιδιώτες, εταιρίες, οργανισμούς, εφημερίδες, έντυπα- απλόχερα μας διέθεσαν υλικό απο τα αρχεία τους, που δημοσιεύονται στον κόμβο. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον αδελφό σύλλογο "Κουρουνιωτών-Εγρηγοριανών Αττικής" για το υλικό που μας διέθεσε.

Το Δ.Σ του Συλλόγου "ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ ΧΙΟΥ"

Πρόεδρος Γιώργος Τακτικός του Μόδεστου
Αντιπρόεδρος Ιωάννα Κοτσάτου του Νικολάου
Γραμματέας Γιώργος Ξυδιάς του Χαράλαμπου
Ταμίας Γιώργος Σπανός του Ευάγγελου
Μέλος Δημήτρης Κεφάλας του Παναγιώτη

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios