Ιστορία


Τα Κουρούνια το 1920 Άποψη απο τα Κουρούνια, όπως φαίνοναται απο την Πάνω Παναγιά Σφραγίδα του 1868 Σφραγίδα του 1870 Σφραγίδα του 1880 Σφραγίδα του 1894 Σφραγίδα του 1918 Σταφύλια που 'λιάζονται'

Αποψη του Κάτω Χωριού. Φωτογραφία του 1920


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios