Εξωκκλήσια Κουρουνίων-Κάτω Παναγιά


Κάτω Παναγιά Κάτω Παναγιά

Είναι το πιο απομακρυσμένο εξωκλήσι. Πρέπει να έχει κτιστεί την ίδια εποχή με την Αγία Ματρώνα.

Μετά το 1965 έγιναν κάποιες επισκευές και κτίστηκε υπόστεγο στην ανατολική πλευρά τού ναού.

Εορτάζεται την Παρασκευή της Διακαινησίμου.

Ανήκε στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο αλλά σημερινοί κτήτορες είναι οι απόγονοι του Ι. Ν. Μιχαλάκη, ο

Παν. Κυριακάκης, ο Χ. Βορριάς, οι κληρονόμοι της Δεσπ. Β. Βουρνού και ο Γεώργιος Δ. Σπανός.


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios