Υπηρεσίες-Γήπεδο αθλοπαιδιών-Κτίριο (πρώην) Δημοτικού Σχολείου


Γήπεδο αθλοπαιδιών

 Σχετικοί με το θέμα σύνδεσμοι...

Το 1998 με πρωτοβουλία του κ. Ισίδωρου Π. Κατσαρού σε συνεργασία με τον Φ.Ο.Κ.Χ αποφασίσθηκε μέρος της αυλής του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κουρουνίων να διαμορφωθεί σε γήπεδο μπάσκετ και βόλευ. Οι μπασκέτες ήταν δωρεάν του κ. Ι. Π. Κατσαρού, ενώ στην ασφαλτόστρωση του γηπέδου και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συνέβαλε η τότε κοινότητα Κουρουνίων και ο Φ.Ο.Κ.Χ. 'Ετσι κάθε καλοκαίρι τα στοιχήματα στο βόλευ απο νεολαίους και μή δίνουν και παίρνουν.

Παράλληλα ανακαινίσθηκε μία απο τις αίθουσες του σχολείου και χρησιμοποιείτε σαν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των μονίμων κατοίκων αλλά και των παραθεριστών. Στόχος του Συλλόγου είναι να γίνει μία ριζική ανακαίνιση στο κτίριο και στον περιβάλλον χώρο του δημοτικού σχολείου. Το σχέδιο προβλέπει ή υπάρχουσα αίθουσα με κάποιες ακόμα παρεμβάσεις να έχει την χρήση που έχει και σήμερα και η άλλη αίθουσα να διαμορφωθεί σε Λαογραφικό μουσείο.


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios