Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Η δημιουργία του νέου Συλλόγου

Μέρος Δεύτερο

Σ' αυτό το κείμενο θα αναφερθούμε στην περίοδο 1975-1978, κατά την οποία γίνεται η ανασυγκρότησή του με τη νέα νομική μορφή του.

Το 1975 είναι, ίσως, η σημαντικότερη χρονολογία για το Συλλογό μας. Οριοθετεί το τέλος μιας αξιοζήλευτης πορείας που διέγραψε η αδελφότητα και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την έναρξη μιαςλαμπρής εξέλιξης. Μιας εξέλιξης, που στηρίζεται στο πάθος και την αγάπη κυρίως των νέων παιδιών για τη γενέθλια γή, για τους σκοπούς και τα ιδανικά του Συλλόγου.

Το τέλος της θητείας του Δ. Σ. της αδελφότητας βρίσκει τα μέλη του σε αμηχανία. Χειροπιαστό αντικείμενο ενασχόλησης, τουλάχιστον σ' αυτή τη φάση, δεν υπάρχει. Οι περισσότεροι είναι σωματικά και ψυχικά εξαντλημένοι από την υπερπροσπάθεια για την ανακαίνιση της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. ΄Ετσι υπάρχει μια απροθυμία για να επανεκλεγούν στο νέο Δ. Σ. Οι νεώτεροι, εξ' άλλου, συζητούν για τροποποίηση του καταστατικού και εναρμόνησή του με το δημοκρατικό πνεύμα της εποχής. Ας μη ξεχνάμε, ότι είναι η πρώτη μεταπολιτευτική περίοδος. ΄Ετσι μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων αποφασίσθηκε, οτι είναι καλύτερο και τελικά ευκολότερο να δημιουργηθεί νέος Σύλλογος, συνέχεια της αδελφότητας. Ο κ. Βασ. Ι. Βουρνούς αναλαμβάνει να επεξεργασθεί και να εισηγηθεί στα ιδρυτικά μέλη του νέου Συλλόγου το σχέδιο του καταστατικού. Στο καφενείο του συγχωριανού μας κ. Δημητρίου Ι. Καρούση γίνονται αλλεπάλληλες συναντήσεις των ιδρυτικών μελών την άνοιξη τού 1975, με σκοπό την επεξεργασία και την έγκριση των άρθρων του καταστατικού.

Από τις συναντήσεις αυτές εκλέγεται μια προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους: Αργυρώ Ε. Βουρνού, Σταμάτη Ι. Γεντή, Δημήτριο Ι. Καρούση, Δημήτριο Σταμ. Κυριακάκη, Ιωάννη Ν. Σιταρά, Γεώργιο Χ. Τακτικό  και  Θεόδωρο

Μοδ. Τακτικό. Σκοπός αυτής της επιτροπής ήταν να ενημερώσει όλους τους Κουρουνιώτες και Εγρηγοριανούς για τη δημιουργία του νέου Συλλόγου και να επιμεληθεί των διαδικασιών εκδίκασης και δημοσίευσης του καταστατικού του. Στο γράμμα που στέλνει η Δ. Ε. σ' όλους τους Κουρουνιώτες και Εγρηγοριανούς της Αττικής, μεταξύ άλλων διαβάζουμε:

....Η αδελφότης απορροφημένη από το μεγάλο αυτό έργο, ήταν φυσικό να μη μπορέση να αναπτύξη γενικώτερη δραστηριότητα. Τώρα όμως που η ανακαίνιση έχει τελειώσει, παρουσιάζεται η ανάγκη να δημιουργηθή ένας Σύλλογος, συνέχεια της αδελφότητος, με προορισμό τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των Κουρουνιωτών και Εγρηγοριανών που ζούν εις την περιοχή των Αθηνών και του Πειραιώς και εις τό εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό συνετάξαμε τo καταστατικό ενός νέου Συλλόγου, ο οποίος θa έχειτoν τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΩΝ ΕΓΡΗΓΟΡΙΑΝΩΝ ΧΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"....

Το καταστατικό του νέου Συλλόγου θα εγκριθεί από το πρωτοδικείο στις 10 Ιουνίου 1975 και θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Οι πρώτες εκλογές γίνονται στις 28 Μαρτίου 1976. Η διστακτικότητα των μελών του Δ. Σ. της Αδελφότητας να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα, ήταν σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την συγκέντρωση ικανού αριθμού υποψηφίων για τη διενέργεια των εκλογών. Στο διάστημα που μεσολάβησε από τη δημοσίευση του καταστατικού μέχρι τις πρώτες εκλογές, έγιναν συνεχείς ζυμώσεις και ασκήθηκαν πιέσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Από τις εκλογές αυτές προήλθε το πρώτο Δ.Σ., που συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Μέρος 2ο Σελίδα: 1 2 3

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios