Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Διοικητική σταθερότητα και χάραξη στρατηγικής και στόχων

Μέρος Τρίτο

Σ' αυτό το κείμενο θα αναφερθούμε στην περίοδο 1978-1982, κατά την οποία ο Σύλλογος ανδρώνεται και σταθεροποιείται Διοικητικά και χαράζει τις στρατηγικές και τούς στόχους του.

Το πρώτο Δ.Σ. τού Συλλόγου συγκαλεί τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση τών μελών του στις 19 Μαρτίου τού 1978. Από τις εκλογές αυτής τής Συνελεύσεως προέρχεται το δεύτερο Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος Ιωάννης Ισ. Βορριάς
Αντιπρόεδρος Δημήτρης Γρ. Σπανός
Γεν. Γραμματέας Βασίλης Ι. Βουρνούς
Ειδικός Γραμματέας Παναγιώτης Ι. Μοσχούρης
Ταμίας Γεώργιος Κ. Κοτσάτος
Εφορος Δημ. Σχέσεων Πόπη Γ. Κατσαρού
Μέλη Ιωάννης Π. Κυριακάκης, Γεώργιος Δ. Κουμέντης, Ελευθέριος Ι. Κεφάλας

Ο Αντιπρόεδρος τού Συλλόγου κος Δημήτριος Γρ. Σπανός λίγο αργότερα παραιτείται για λόγους υγείας και τη θέση του καταλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα τών εκλογών, κα Αργυρώ Ζαννή-Ρεκλείτη. Στην ανακατανομή τών αξιωμάτων που γίνεται, ο κος Γεώργιος Κ. Κοτσάτος καταλαμβάνει τη θέση τού Αντιπροέδρου και η κα Αργυρώ Ζαννή-Ρεκλείτη τη θέση τού ταμία.

Τα περισσότερα μέλη τού νέου Δ.Σ., όπως προκύπτει από την παραπάνω σύνθεση, είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Οι προϋποθέσεις, λοιπόν και οι προοπτικές του είναι λαμπρές. Πράγματι οι στόχοι που θέτει το νέο Δ.Σ.  είναι  τολμηροί  και μεγαλεπήβολοι. Στο βιβλίο πρακτικών τών

συνεδριάσεων τού Δ.Σ., στο πρακτικό με αριθμό 15/1, στο 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης "περί ειδικών στόχων τού Δ.Σ.", μεταξύ άλλων διαβάζουμε και τούς παρακάτω στόχους:

"Ο πρόεδρος τού Δ.Σ. επρότεινε να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι τής παρούσης Διοικήσεως, τούς οποίους θά επεξεργασθή τούτο κατά τη διάρκεια τής θητείας του. Κατόπιν μακράς συζητήσεως απεφασίσθησαν ομοφώνως οι παρακάτω στόχοι:

1. Μελέτη για ενδεχόμενη απόκτηση ιδιοκτήτου αιθούσης στέγης.

2. Μελέτη για την αξιοποίηση τού παλαιού Σχολείου Κουρουνίων.

3. Μελέτη για την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου στο χωριό.

4. Μελέτη για την έκδοση ιστορίας τής κοινότητος Κουρουνίων.

5. Μελέτη για τούς αγροτικούς δρόμους τής κοινότητος Κουρουνίων.

6. Αναθεώρηση και τύπωση τού καταστατικού.

7. Κτίσιμο περιπτέρου στ' Αγαλάτου.

8. Επικοινωνία με τούς ομογενείς τού εξωτερικού.

9. Σύνταξη μητρώου όλων τών συγχωριανών που ζουν μακρυά από το χωριό..........

10. Προσέλκυση νέων μελών.

11. Εκδοση περιοδικού.

12. Συνεργασία με λοιπούς Χιακούς Συλλόγους.

13. Μορφωτικές εκδηλώσεις.

14. Ιδρυση βιβλιοθήκης στο χωριό.

15. Εκδρομικές και άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

16. Αγορά οικοπεδικής εκτάσεως για θερινές κατοικίες τών μελών......".

Η υλοποίηση τών παραπάνω στόχων ήταν βέβαια αδύνατον να γίνει στην περιορισμένη διάρκεια τής θητείας ενός Δ.Σ. και οφείλουμε  vα  σημειώσουμε, ότι  κατά  τη  διάρκεια τής θητείας

Μέρος 3ο Σελίδα: 1 2

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios