Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Πολιτιστικής δραστηριότητας συνέχεια - Ευπιστίας τίμημα: διοικητική κρίση

Μέρος Πέμπτο

Η πολιτιστική έκρηξη της νεολαίας τού Συλλόγου και η εν γένει παρουσία του κατά τη χρονική περίοδο 1982-1984 γίνεται φωτεινό ορόσημο που θα οδηγήσει και το επόμενο Δ.Σ. σε ανάλογη πολιτιστική δραστηριότητα.

Το Δ.Σ. που προκύπτει από τις εκλογές τής 18 Μαρτίου -έγιναν στις αίθουσες τού φροντιστηρίου "Ακάδημος στην πλατεία Κάνιγγος- συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος Γρηγόρης Σ. Μίχαλος
Αντιπρόεδρος Φίλιππος Ν. Βουρνούς
Γεν. Γραμματέας Γιάννης Ν. Ζαννής
Ταμίας Νίκος Μ. Κατσαρός
Εφορος Δημ. Σχέσεων Μαίρη Ι. Βορριά
Εφορος Νεολαίας Πέτρος Ι. Μοσχούρης
Μέλη Γιάννης Π. Κυριακάκης, Ισίδωρος Π. Κατσαρός και Γιάννης Σ. Σιταράς

Το νέο Δ.Σ. ιχνηλατεί στα πολιτιστικά χνάρια τού προηγούμενου. Τα περισσότερα εξ' άλλου μέλη του συμμετείχαν και στο προηγούμενο. Ταυτόχρονα προσπαθεί ν' ανοίξει καινούργιους δρόμους δραστηριοτήτων. Στους άμεσους στόχους που θέτει είναι:

  1. Η τροποποίηση τού καταστατικού
  2. Η συνέχιση τών δραστηριοτήτων τής πολιτιστικής ομάδας
  3. Η επαφή με τούς πολιτειακούς παράγοντες με σκοπό τη γνωστοποίηση τών προβλημάτων τού τόπου μας και την άσκηση πίεσης για την επίλυσή τους
  4. Η συνέχιση τών επαφών με την κοινότητα, τούς αδελφούς Συλλόγους τής Χίου και τής Αμερικής, με τούς άλλους Συλλόγους τών Βορειοχωριτών και την Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής

  1. Η συχνότερη επαφή με τα μέλη τού Συλλόγου καθώς και η διεύρυνση τών φίλων του
  2. Η πραγματοποίηση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα μέλη και τούς φίλους τού Συλλόγου

Στο πλαίσιο αυτών τών στόχων αντιπροσωπεία μελών τού Δ.Σ. με επικεφαλής τον πρόεδρό του, συναντά τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Χίο την τότε Νομάρχη κα Αλέκα Μαρκογιαννάκη, τής εκθέτουν τα προβλήματα τών χωριών μας και γενικότερα τής Β.Δ. Χίου και τής ζητούν να δρομολογήσει μέτρα για την επίλυσή τους.

Συνάντηση εργασίας έγινε στη Χίο στις 4 Ιουλίου 1984 με την κοινότητα και τούς αδελφούς Συλλόγους τής Χίου, με σκοπό τον συντονισμό τών δραστηριοτήτων όλων τών φορέων και την από κοινού σύνταξη τού προγραμματισμού και την ιεράρχηση τών έργων τής κοινότητας. Προϊόν αυτών τών συναντήσεων είναι η απόφαση για την έκδοση κοινού ημερολογίου και από τούς τρεις Συλλόγους. Μια απόφαση που ισχύει μέχρι σήμερα. ΄Έτσι το ημερολόγιο τού 1985 εκδίδεται και από τούς τρεις Συλλόγους με θέμα: "Οικιακές ασχολίες τών κατοίκων τών χωριών μας".΄Ενα ημερολόγιο που ξεχώρισε τόσο για το θέμα του, όσο και για την αισθητική του παρουσία.

Στον ψυχαγωγικό τομέα πραγματοποίησε μια ημερήσια εκδρομή στην ΄Υδρα και μια χοροεσπερίδα στ' "Αστέρια" τής Γλυφάδας με την παραδοσιακή ορχήστρα τού Στέφανου Βαρτάνη.

Στο πλαίσιο τής διεύρυνσης τών Δημοσίων Σχέσεων τού Συλλόγου γίνονται επαφές με προέδρους και μέλη Δ.Σ. άλλων Χιώτικων Συλλόγων και με την Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων. Γίνεται επίσης προσπάθεια να διευρυνθούν οι φίλοι τού Συλλόγου και πέραν τής Χιώτικης παροικίας.

Μέρος 5ο Σελίδα: 1 2 3 4

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios