Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Αποκορύφωση παραγωγικής δραστηριότητας - Αγορά ιδιόκτητης αίθουσας

Μέρος έκτο

Σ' αυτό το κείμενο θα μελετήσουμε την πιο γόνιμη και αποδοτική φάση του. Τα μέλη του συμβουλίου του, έχοντας σαν γνώμονα τις επιτυχίες τών προηγούμενων συμβουλίων αλλά κυρίως αποφεύγοντας τα λάθη τους, επιδίδονται σε παραγωγικό έργο, οι καρποί τού οποίου δεν αργούν να φανούν. Αποκορύφωμα αυτής τής παραγωγικής δραστηριότητας είναι η αγορά τής ιδιόκτητης αίθουσας τού Συλλόγου στο κέντρο τών Αθηνών.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., γίνονται την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 1985, στην επί τής οδού Εμμ. Μπενάκη αίθουσας τής Ενώσεως Σφακιανών Αττικής.Οι αρχαιρεσίες αυτές γίνονται βάσει τών νέων διατάξεων τού άρθρου 21 τού αναθεωρημένου καταστατικού. Το Δ.Σ. που προκύπτει απ' αυτές τις εκλογές συγκροτείται σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος Γιάννης Π. Κυριακάκης
Αντιπρόεδρος Φίλιππος Ν. Βουρνούς
Γεν. Γραμματέας Λένα Δ. Μιχαλάκη
Ταμίας Κωνσταντίνος Ι. Καρούσης
Ειδικός Γραμματέας Πέτρος Στεφ. Αντωνίου
Εφορος Δημ. Σχέσεων Γιάννης Σιμ. Σιταράς
Εφορος Νεολαίας Ανθή Ν. Ζαννή
Μέλη Μιχαήλ Πετ. Μοσχούρης και Ιωάννης Ν. Μιχαλάκης

΄Οπως προκύπτει, από την παραπάνω συγκρότηση, το νέο Δ.Σ. έχει όλα τα εχέγγυα για να επιτύχει. Επικεφαλής του είναι ένα έμπειρο και καταξιωμένο μέλος τού Συλλόγου που πλαισιώνεται, αφ' ενός μεν από επίσης έμπειρα και δοκιμασμένα διοικητικά στελέχη, αφ' ετέρου δε από νέα μέλη με  ενθουσιασμό  και  διάθεση

να παράγουν έργο.

Πρώτο μέλημα τού νέου συμβουλίου είναι να αποκαταστήσει το κύρος τού Συλλόγου, που είχε τρωθεί από την προηγούμενη διοικητική κρίση. Στόχος που σύντομα επιτυγχάνεται με την υπεύθυνη, σοβαρή και αδιάβλητη διοίκηση που ασκήθηκε.

Στους άμεσους επίσης στόχους τού Δ.Σ. είναι:

  1. Η συσπείρωση όλων τών Κουρουνιωτών και Εγρηγοριανών τής Αττικής γύρω από το Σύλλογο.
  2. Η συνέχιση τής επικοινωνίας του, αφ' ενός μεν με την κοινότητα και τούς αδελφούς Συλλόγους τής Χίου, αφ' ετέρου δε με τα άλλα Χιώτικα σωματεία και ιδίως τα βορειοχωρίτικα, καθώς και με την Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής (Ο.Χ.Σ.Α.)
  3. Η πραγματοποίηση ψυχαγωγικών και μορφωτικών εκδηλώσεων , που σκοπό έχουν τη συνεχή επικοινωνία τών μελών του Συλλόγου και τη σφυρηλάτηση τών δεσμών αγάπης και αλληλεγγύης.
  4. Την παράσταση στους πολιτειακούς παράγοντες, σε συνδυασμό με τα άλλα βορειοχωρίτικα σωματεία και την Ο.Χ.Σ.Α., με σκοπό την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων τών χωριών μας και γενικότερα τής Β.Δ. Χίου.
  5. Η περαιτέρω δραστηριοποίηση τής πολιτιστικής ομάδας και η συσπείρωση όλων τών νέων μας γύρω απ' αυτήν και τέλος
  6. Η επίτευξη τού μεγάλου στόχου, δηλαδή τής απόκτησης ιδιόκτητης στέγης.

Για την επίτευξη αυτών τών στόχων αντιπροσωπεία τού Δ.Σ. με επικεφαλής τον πρόεδρό του είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με το Νομάρχη Χίου και τούς βουλευτές τού νησιού, στους οποίους   εκθέτουν   τα   προβλήματα   τής   περιοχής   μας   και

Μέρος 6ο Σελίδα: 1 2 3

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios