Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Αναβάθμιση τού πολιτιστικού τμήματος-Διαμόρφωση τής αίθουσας

Μέρος έβδομο

Σ' αυτό το κείμενο θα μελετήσουμε τη δραστηριότητα τού συμβουλίου τής περιόδου 1988-1990. Κατά τήν περίοδο αυτή γίνεται σχεδόν πλήρης ανανέωση τού Διοικητικού Συμβουλίου με νέους και νέες συγχωριανούς μας. Συνεχίζεται η δραστηριοποίηση τού πολιτιστικού τμήματος με έμφαση στο τμήμα παραδοσιακού χορού και τέλος ολοκληρώνεται η διαμόρφωση τής αίθουσας. Το συμβούλιο που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες αυτές συγκροτείται σε σώμα με τήν εξής σύνθεση:
Πρόεδρος Πέτρος Ι. Μοσχούρης
Αντιπρόεδρος Φίλιππος Ν. Βουρνούς
Γεν. Γραμματέας Γιάννης Σιμ. Σιταράς
Ταμίας Στέλιος Γ. Μιχαλάκης
Ειδικός Γραμματέας Γεώργιος Β. Κεφάλας
Εφορος Δημ. Σχέσεων Γιάννης Γ. Μιχαλάκης
Εφορος Νεολαίας Στέλιος Μ. Μοσχούρης
Μέλη Ιωάννης Ν. Ζαννής και Ισίδωρος Π. Κατσαρός

Στούς άμεσους στόχους τού νέου Δ.Σ. είναι:

  1. Η αναβάθμιση τού πολιτιστικού τμήματος και η εστίαση τών δραστηριοτήτων του στην ανάδειξη και τήν προβολή τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
  2. Η συχνότερη επαφή μέ τα μέλη τού Συλλόγου.
  3. Η επικοινωνία με τήν κοινότητα και τούς αδελφούς Συλλόγους τής Χίου και τής Αμερικής. Επίσης η συνεργασία με τούς άλλους πολιτιστικούς Συλλόγους τής Χίου και ιδιαίτερα τών Βορειοχώρων, καθώς και με τήν Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής.
  1. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα μέλη και τούς φίλους τού Συλλόγου και τέλος
  2. Η διαμόρφωση τής νέας στέγης τού Συλλόγου σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Στον τομέα τών Δημοσίων Σχέσεων, μέλη τού Δ.Σ. είχαν επαφές τόσο με τούς βουλευτές, όσο και με τον Νομάρχη Χίου κ. Χ. Πάχτα. Καρπός αυτών τών επαφών ήταν η ενίσχυση τού πολιτιστικού μας τμήματος από το Νομαρχιακό ταμείο Χίου με το ποσόν τών διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

Ταυτόχρονα συνεχίζεται η καλή σχέση που έχει ο Σύλλογός με την κοινότητα και τούς ομολόγους Συλλόγους τής Χίου και τής Αμερικής. Δυναμική ήταν η παρουσία τού Συλλόγου μας και αυτή την περίοδο στην Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής (Ο.Χ.Σ.Α.), αφού ο πρώην πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ. Γιάννης Κυριακάκης εκλέγεται κι αυτή την περίοδο μέλος τού Δ.Σ. τής Ο.Χ.Σ.Α.

Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτού τού συμβουλίου εκδίδονται δύο ημερολόγια. Το πρώτο, τού έτους 1989, με θέμα "Σοκάκια και γειτονιές από τά χωριά μας" από το φωτογραφικό αρχείο τού συγχωριανού μας κ. Τάσου Χριστοφή και το δεύτερο, τού έτους 1990 με θέμα "Θαλασσογραφίες", με έργα τού συγχωριανού μας κ. Δημητρίου Παναγ. Κεφάλα. Εκδίδονται επίσης φωτογραφίες τών χωριών μας που διατίθενται στα μέλη και τούς φίλους τού Συλλόγου και στούς συγχωριανούς μας τού εξωτερικού.

Στον ψυχαγωγικό τομέα πραγματοποιήθηκαν δυό χοροεσπερίδες. Η πρώτη το χειμώνα τού 1989, στο ξενοδοχείο "Τιτάνια", με την ορχήστρα τού Γ. Μαυρίδη και η δεύτερη, το χειμώνα τού 1990, στο Ξενοδοχείο "OSCAR", με ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων τού Βασ. Καραντάνη.

Στο  πολιτιστικό  τμήμα γίνεται μια συντονισμένη πολυεπίπεδη

Μέρος 7ο Σελίδα: 1 2 3 4

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios