Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Διοικητική ανανέωση

Μέρος όγδοο

Σ' αυτό το κείμενο θα μελετήσουμε τη δραστηριότητα τού συμβουλίου τής περιόδου 1988-1990. Τήν περίοδο αυτή γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης τού πολιτιστικού τμήματος, με δραστηριότητες που να προβάλλουν την παράδοση και τον πολιτισμό τού τόπου μας. Ταυτόχρονα διαμορφώνεται η νεοαποκτηθείσα στέγη, σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Η διοίκηση τής περιόδου 88-90 προκυρήσσει καταστατικές εκλογές στίς 14-10-90. Το συμβούλιο που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες αυτές συγκροτείται σε σώμα με τήν εξής σύνθεση:
Πρόεδρος Ισίδωρος Ι. Βορριάς
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Ε.Σπανός
Γεν. Γραμματέας Δέσποινα Ξανθουδάκη - Κατσαρού
Ταμίας Στέλιος Γ. Μιχαλάκης
Ειδ. Γραμματέας Πόπη Σ. Κατσαρού
Εφορος Δημ. Σχέσεων Νίκος Γ. Κεφάλας
Εφορος Νεολαίας Ελένη Δ. Καρούση
Μέλη Μαρία Γ. & Σ. Τακτικού και Μαρία Γ. & Ε. Τακτικού

Τρία είναι τα χαρακτηριστικά τού νέου συμβουλίου. Πρώτον, ότι στη συντριπτική του πλειοψηφία αποτελείται από μέλη που δεν συμμετείχαν στο παρελθόν στη διοίκηση του Συλλόγου μόνο ο ταμίας κ. Στέλιος Μιχαλάκης συμμετείχε και στο προηγούμενο συμβούλιο). Δεύτερον, ότι για πρώτη φορά η πλειοψηφία τού συμβουλίου είναι γυναίκες και τρίτον, ότι ο μέσος όρος ηλικίας τών μελών του είναι πολύ μικρός (γύρω στα 30 χρόνια).

Η ανάλυση τών χαρακτηριστικών αυτών δίνει αρκετά θετικά στοιχεία  και  ένα  μόνο  αρνητικό.  Στα  θετικά  στοιχεία  πρέπει να

συμπεριλάβουμε τη διάθεση για προσφορά εργασίας, που απορρέει από το νεανικό ενθουσιασμό τους, τη δημιουργική φαντασία που είναι συνυφασμένη με τη γυναικεία φύση και το άφθαρτο από την πρωτειά στη διοίκηση. Στα αρνητικά, η απειρία στα διοικητικά πράγματα.

Θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης, ότι η πλειοψηφία τού παρόντος συμβουλίου αποτελείτε από μέλη που είναι Κουρουνιώτες και Εγρηγοριανοί τρίτης γενιάς. Οι περισσότεροι απ' αυτούς δεν είδαν τις πρώτες ακτίνες τού ήλιου στη ζωή τους να ανατέλλουν πίσω από τις κορυφογραμμές τής Αμανής. Μεταλαμπαδεύτηκε αναλλοίωτη η φλόγα τής αγάπης γι' αυτή τη μικρή ορεινή γωνιά τής Χίου απ' τούς γονείς τους. Μια φλόγα που συντηρήθηκε από αναρίθμητες ιστορίες και μύθους γι' αυτό τον τόπο. Φούντωσε με τις καλοκαιρινές επισκέψεις στην Αριούσια γη, κι έγινε άσβεστος πυρσός μέσα απ' τις Συλλογικές δραστηριότητες τους και τις κατ' επέκταση φιλίες που προέκυψαν. Μια ακόμη ιδιαιτερότητα στη σύνθεση αυτού τού συμβουλίου είναι, ότι για πρώτη φορά συμμετέχει σ' αυτό μέλος που δεν είναι εξ αίματος Κουρουνιώτης ή Εγρηγοριανός (ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σπανός). ΄Ενα μέλος όμως, που δρα και ενεργεί σαν γνήσιος συντοπίτης μας. Είναι αυτή η παράξενη ικανότητα που έχουμε σαν ράτσα να αφομοιώνουμε τούς "ξένους μας", να τούς κάνουμε ένα με μάς, έτσι που πολύ σύντομα να μην αναγνωρίζει κανείς τη διαφορετική καταγωγή τους.

Στούς άμεσους στόχους τού νέου Δ.Σ. είναι:

  1. Η διατήρηση τού πολιτιστικού τμήματος στα υψηλά επίπεδα παρουσίας που είχε στα προηγούμενα χρόνια και η περαιτέρω ανάδειξη και προβολή τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
  2. Η   επικοινωνία   με  την   κοινότητα  και  τούς  αδελφούς
Μέρος 8ο Σελίδα: 1 2 3

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios