Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Συλλογικές Μνήμες: Περίοδος ωριμότητας

Μέρος ένατο

Σ' αυτό το κείμενο θα μελετήσουμε τη δραστηριότητα τού συμβουλίου τής περιόδου 1993-1995. Κατά την περίοδο αυτή ο Σύλλογος εισέρχεται σε μια νέα φάση λειτουργίας και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από κατασταλαγμένη εμπειρία και ωριμότητα.

Η διοίκηση τής περιόδου 91-93 προκηρύσσει καταστατικές εκλογές στις 21-3-93. Το συμβούλιο που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες αυτές συγκροτείται σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος Ισίδωρος Π. Κατσαρός
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Ε.Σπανός
Γεν. Γραμματέας Φίλιππος Ν. Βουρνούς
Ταμίας Στέλιος Γ. Μιχαλάκης
Ειδ. Γραμματέας Νίκος Μ. Κατσαρός
Εφορος Δημ. Σχέσεων Ισίδωρος Ι. Βορριάς
Εφορος Νεολαίας Μαρία του Γ. & Ε.. Τακτικού
Μέλη Μιχαήλ Π. Μοσχούρης και Κων/νος Σ. Φωτόπουλος

Το κύριο χαρακτηριστικό τού συμβουλίου αυτού είναι, ότι στη σύνθεσή του περιλαμβάνει μέλη, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία συμμετείχαν και στο παρελθόν ως μέλη Διοικήσεως σε κάποιο συμβούλιο (μόνο ο Κων/νος Φωτόπουλος συμμετέχει για πρώτη φορά). ΄Αλλο χαρακτηριστικό είναι, ότι για πρώτη φορά στο ίδιο συμβούλιο συμμετέχουν δύο μέλη που δεν είναι εξ αίματος Κουρουνιώτες ή Εγρηγοριανοί (ο αντιπρόεδρος Γεώργιος Σπανός και ο Κων/νος Φωτόπουλος).

Η σύνθεση αυτή και η εμπειρία τών μελών τού  νέου  αυτού  Δ.Σ.

δίνει άλλη δυναμική σ' αυτό το συμβούλιο. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η αίθουσα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, το χορευτικό τμήμα έχει αποκτήσει τις παραδοσιακές στολές που χρόνια ονειρευόταν και δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά προβλήματα, το Δ. Σ. επιδίδεται στο επιτελικό έργο που χρειάζεται για να προωθηθούν οι στόχοι τού Συλλόγου. Περισσεύει, εξ' άλλου, η εμπειρία τών μελών του σε διοικητικά θέματα. Εμπειρία που είναι απαραίτητη για την προώθηση αυτών τών στόχων. Στους άμεσους στόχους τού νέου Δ.Σ. είναι:

  1. Η διατήρηση τού πολιτιστικού τμήματος στα υψηλά επίπεδα παρουσίας που είχε στα προηγούμενα χρόνια και η συνέχιση τής ανάδειξης και προβολής τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί και αθλητικό τμήμα .
  2. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα μέλη και τούς φίλους τού Συλλόγου.
  3. Η διατήρηση τού πολιτιστικού τμήματος στα υψηλά επίπεδα παρουσίας που είχε στα προηγούμενα χρόνια και η συνέχιση τής ανάδειξης και προβολής τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί και αθλητικό τμήμα .
  4. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα μέλη και τούς φίλους τού Συλλόγου.
  5. Η επικοινωνία με την κοινότητα και τούς αδελφούς Συλλόγους τής Χίου και τής Αμερικής. Επίσης η συνεργασία με τούς άλλους πολιτιστικούς Συλλόγους τής Χίου και ιδιαίτερα τών βορειοχώρων, καθώς και με την Ο.Χ.Σ.Α.
  6. Η δραστηριοποίηση τού Συλλόγου σε συνεργασία με τούς άλλους Συλλόγους τών χωριών τής Βόρειας Χίου, με
Μέρος 9ο Σελίδα: 1 2 3 4

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios