Σύλλογοι


Η Αδελφότητα Κουρουνιωτών Αττικής, ο Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Αττικής, ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κουρουνίων και ο Σύλλογος Κουρουνιωτών Εγρηγοριανών Νέας Υόρκης, έχουν προσφέρει και εξακολουθούν να συνεργάζονται συνεισφέροντας στο τόπο μας. Μερικά από τά σημαντικότερα έργα και δράσεις είναι τα ακόλουθα:
 • Ριζική ανακαίνιση του ιερού ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Κουρούνια, αρχές της δεκαετίας του 1970
 • Ίδρυση χορευτικού τμήματος το 1979 και αγορά παραδοσιακών στολών
 • Ανέγερση οικίσκου παραλίας Αγαλάτου, αρχές της δεκαετίας του 1980
 • Ίδρυση Θεατρικού τμήματος 1982
 • Αγορά αίθουσας απο το σύλλογο Αθηνών το 1987
 • Καθιερώνει το βοριοχωρούσικο πανηγύρι της άνοιξης στην Αττική, με την ευκαιρία της γιορτής τ' άη-Γιαννιού από τό Μάϊο του 1988
 • Αναβαθμίζεται η τεχνολογική υποδομή του Αγροτικού ιατρείου Κουρουνίων, στα μέσα της δεκαετίας του 1990
 • Αγορά πυροσβεστικού οχήματος στο τέλος της δεκαετίας του 1990
 • Ενέργειες για παραχώρηση ασθενοφόρου οχήματος στο τέλος της δεκαετίας του 1990
 • Εκδίδεται η τριμηνιαία εφημερίδα Αυλόγυρος το 1995
 • Αγορά και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς Κουρουνίων το 1995
 • Εκδίδεται το Ιστορικό Φωτογραφικό λεύκωμα "Με των ανθρώπων τις Μνήμες" τo 1999
 • Καθιερώνεται βράβευση προσωπικοτήτων του πνεύματος και της τέχνης
 • Ιδρύεται αθλητικό ποδοσφαιρικό τμήμα το 2001
 • Ενθαρρύνεται η μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας του Εκκλησιαστικού Μουσείου Κουρουνίων και η αποκατάσταση/συντήρηση των ιερών εικόνων
 • Καθιερώνεται η βράβευση των παιδιών των συγχωριανών μας που πέτυχαν στα Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Ι απο το 2002
 • Κατασκευάζεται η πέτρινη πλατεία του Φτανάδου το 2004
 • Δημιουργία του δικτυακού τόπου των Κουρουνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.kourounianet.gr το 2003
 • Δενδροφύτευση στο δημόσιο δρόμο μεταξύ Φτανάδου - Πατημένης 2004
 • Γενική επισκευή του οικίσκου της παραλίας Αγαλάτου και διαμόρφωση της παραλίας το 2004
 • Ίδρυση του διασυλλογικού οργάνου των Απανταχού Κουρουνιωτών για την ολοκλήρωση των υποδομών του οικισμού Κουρουνίων το 2004
 • Πλακόστρωση της πλατείας του Κάτω Χωριού το 2005

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios