Ξενάγηση


Ο αυλόγυρος της εκκλησίας, ο Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο υπεραιωνόβιος πλάτανος Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Το καμπαναριό της εκκλησίας και δίπλα το παλιό σχολείο που λειτουργεί σαν εκκλησιαστικό μουσείο Η πρόσοψη του εκκλησιαστικού μουσείου Ο ’η Γιάννης φωταγωγημένος Σφραγίδα που βρέθηκε σε αποτυπωμένη σε έγγραφο του 1870 Σφραγίδα που βρέθηκε αποτυπωμένη σε έγγραφο του 1868 'Αθλοπαιδιά' στον αυλόγυρο της εκκλησίας. Διακρίνεται τα παλιό σχολείο Το παλιό σχολείο  

Ο αυλόγυρος της εκκλησίας, ο Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο υπεραιωνόβιος πλάτανος.

Η μνήμη του εορτάζεται στις 8 Μαϊου και 26 Σεπτεμβρίου.


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios